Podwozia

Serwisowy Przegląd Podwozia Komatsu 
Pomiary i kontrolowanie zużycia podwozia jest wypróbowaną, przynoszącą oszczędność całkowitych kosztów eksploatacji usługą serwisową, którą świadczą Dystrybutorzy i dealerzy Komatsu. Usługa ta, opracowana przez firmę Komatsu, nazywana jest "Programem Serwisowym Przeglądu Podwozia" (Undercarriage Inspection Service Programme). Jest to specjalnie przygotowany program, w ramach którego wysoko wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści dokonują pomiarów i oszacowań według jasno określonych kryteriów oceny.

Podwozia Komatsu same w sobie stanowią precyzyjne maszyny
Podwozie w sprzęcie Komatsu (ciągnik) jest kompletną samodzielnie funkcjonującą maszyną. Zespoły ogniw gąsienicy, stopy (nakładki) ogniwa gąsienicy, rolki prowadzące i nośne, koła łańcuchowe luźne i napędowe pracują razem jak masywny precyzyjny zegarek, poruszający maszynę i jej ładunek pod ogromnymi obciążeniami. Podwozia Komatsu są posiadają konstrukcję spełniającą wysokie wymagania co do długofalowej niezawodności i długiego użytkowania. Jednakże nawet najlepsze i najtrwalsze konstrukcje mogą zużywać się co sprawia, że stanowią istotną część całkowitych kosztów eksploatacji waszego sprzętu. Stąd też, znajomość tego co dzieje się aktualnie z podwoziem waszej maszyny ułatwia planowanie przyszłych działań i może dopomóc w uzyskaniu najlepszych efektów ekonomicznych inwestycji.