Diagnostics

System ten pozwala uzyskać zdalny dostęp do większości danych eksploatacyjnych waszej maszyny.
Jeżeli jesteś użytkownikiem dużej ilości maszyn, to nasz System Monitorowania Stanu Pojazdu (VHMS) może zapewnić środki do kontroli stanu technicznego głównych podzespołów (części) twoich maszyn, umożliwiając zdalną ocenę stanu i pracy maszyny.

Zainstalowanie systemu VHMS przynosi użytkownikowi następujące korzyści:

 • Uniknięcie nagłych awarii dzięki monitorowaniu i analizowaniu danych dla określenia tendencji ich kształtowania się w czasie.
 • Przewidywanie zapotrzebowania na obsługę serwisową, części zamienne i podzespoły, co pozwala zminimalizować czas przestoju maszyny.
 • Łatwiejsze znalezienie przyczyn awarii, co umożliwia szybsze naprawy.
 • Znaczne wydłużenie żywotności maszyny przez zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji.
 • Ściąganie danych w ułamku czasu

Przy użyciu systemu VHMS, informacje dotyczące stanu maszyny, których ściąganie zajmowało poprzednio około jednej godziny, mogą być obecnie załadowane w ciągu około dziesięciu minut przez dealera Komatsu do komputera osobistego. W niektórych rejonach komunikacja z satelitą Orbcomm umożliwia przesyłanie danych przez system VHMS w ogóle bez zatrzymywania maszyny.

Większość najważniejszych informacji na temat maszyny dostarczana jest w formie drukowanych raportów.

Serwis dealera Komatsu może:

 • Kontrolować warunki pracy oraz odczyty licznika maszynogodzin w twoich maszynach.
 • Posługując się wykresami tendencji zmian danych w czasie, wyświetlanymi na ekranie komputera, może podejmować środki zaradcze przed wystąpieniem awarii.
 • Dokonywać analizy zgromadzonych (zbiorczych) danych aby ocenić sposób użytkowania maszyny, oraz zalecić udoskonalenia w metodach pracy.
 • Wykorzystać funkcję "migawkową" aby przeanalizować dane maszyny przed i po zdarzeniu, co pomaga w rozwiązaniu zaistniałych problemów.
 • Zarejestrować kody usterek i historii zdarzenia, które są wyświetlane na panelu monitora, w celu ich wykorzystania przy diagnozowaniu przyszłych zdarzeń.
 • Opcjonalny licznik ładunku użytecznego umożliwi ewentualnie również przejrzenie dotyczących łącznego ciężaru transportowanych czy przemieszczanych ładunków.
 • Dokonujemy ciągłego przeglądu i oceny napływających informacji i przekazujemy wartościowe zalecenia.