RODO i Obowiązek informacyjny

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676) i innymi obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że spółka Komatsu Poland Sp. z o.o. (zwana dalej „KPL”), z siedzibą Aleja Katowicka 113C, 05-830 Kajetany przetwarza podane dane osobowe, a także wszelkie inne informacje, które pozwalają na zidentyfikowanie Państwa jako klienta lub potencjalnego klienta KPL.

O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, podanie danych osobowych KPL jest obowiązkowe w celu sformalizowania i zarządzania umową z klientem lub, działania w imieniu firmy, którą reprezentujesz. W przypadku nieprzekazania spółce KPL swoich danych osobowych, być może nie będziemy mogli nawiązać stosunku umownego z Tobą lub z firmą, którą reprezentujesz.

KPL zwraca się o podanie tylko niezbędnych danych osobowych, a zatem przetwarza je wyłącznie w celach określonych w niniejszej klauzuli. W związku z tym uzasadnieniem przetwarzania danych jest zarządzanie stosunkami umownymi z klientem lub z firmą, którą Państwo reprezentujecie. Należy również zaznaczyć, że Państwa dane będą przechowywane przez cały czas trwania wspomnianej współpracy z KPL. Niezależnie od powyższego Państwa dane będą należycie zabezpieczone, w okresie, w którym spółka KPL odpowiada za nie, a także w celu spełniania innych obowiązków prawnych.

Ponadto, w naszym prawnie uzasadnionym interesie, KPL może przekazywać informacje handlowe dotyczące produktów podobnych do zamówionych. Należy zaznaczyć, że każdy ma jednak prawo do niewyrażenia zgody na wysyłanie przez nas wskazanych informacji handlowych w dowolnym momencie, wysyłając nam taką informację na dane kontaktowe podane poniżej.

Co więcej Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, ani nie będą podawane stronom trzecim, chyba że jest to konieczne na podstawie obowiązku prawnego lub konieczne do zawarcia umowy z Państwem lub z Państwa firmą.

Jednocześnie KPL informuje użytkowników o możliwości skorzystania z prawa do dostępu, sprostowania danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu i przenoszenia swoich danych osobowych, wysyłając nam pisemną prośbę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@komatsupoland.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres Komatsu Poland Sp. z o.o., Aleja Katowicka 113C, 05-830 Kajetany. W obu przypadkach do wniosku należy załączyć kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.

W stosownych przypadkach, można zgłosić roszczenie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, szczególnie w przypadku uznania, że nie realizujemy w pełni Twoich praw.

Obowiązek informacyjny

Komatsu Poland Sp. z o.o.(zwane dalej “KPL”), z siedzibą przy ul. Aleii Katowickiej 113C, 05-830 Kajetany będzie administratorem dostarczonych przez Państwa danych osobowych i będzie przetwarzał te dane, aby realizować Państwa zapytania. Dane te zostaną usunięte po przetworzeniu lub zakończeniu realizacji Państwa wniosków, chyba że będziemy zobowiązani do zachowania ich przez dłuższy czas, jeśli będzie mógł wynikać z nich jakikolwiek rodzaj naszej odpowiedzialności.

Państwa dane osobowe nie zostaną przekazane stronom trzecim, ani nie będą podlegać międzynarodowym transferom danych, chyba że takie działania są wymagane w odpowiedzi na Państwa zapytanie. Jeżeli wspomniane działania będą miały miejsce, KPL podejmie odpowiednie środki w celu zapewnienia ich zgodności z obowiązującym prawodawstwem w zakresie ochrony danych osobowych.

Dane, o które prosimy w tym formularzu, są wyłącznie niezbędne do odpowiedzi i realizacji Państwa zapytania. W związku z tym jeśli nie podadzą Państwo wszystkich niezbędnch informacji, to KPL nie może gwarantować, że odpowiedź na Państwa zapytanie będzie odpowiednia i kompletna.

KPL informuje również o możliwości skorzystania z prawa do dostępu, zmiany, usunięcia, ograniczania przetwarzania, sprzeciwu i przenoszenia swoich danych osobowych poprzez wysłanie pisemnego wniosku pocztą elektroniczną na adres  nfo@komatsupoland.pl lub pocztą na adres Komatsu Poland Sp. z o.o., ul. Aleja Katowicka 113C, 05-830 Kajetany. W obu przypadkach prosimy o dołączenie kopii dowodu osobistego bądź innego dokumentu tożsamości.

Ponadto, jeśli uznają to Państwo za zasadne, to mogą Państwo złożyć wniosek do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, szczególnie jeśli uważają Państwo, że Państwa prawa nie zostały odpowiednio zabezpieczone.

By uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych proszę zajrzeć do naszej polityki prywatności.

Szybki kontakt
Zadzwoń do nas Poproś o ofertę Zamów serwis
Formularz kontaktowy
Napisz do nas
RODO i Obowiązek informacyjny Więcej
Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Formularz kontaktowy
Wynajmij maszynę
RODO i Obowiązek informacyjny Więcej
Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.
Newsletter
Zapisz się na newsletter Komatsu Poland i otrzymuj najnowsze informacje o naszej ofercie oraz promocjach.
RODO i Obowiązek informacyjny Więcej
Dziękujemy za zapisanie się do newslettera.
Formularz kontaktowy
Napisz do nas
RODO i Obowiązek informacyjny Więcej
Dziękujemy, Twoja wiadomość została wysłana.